A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BỒI DƯỠNG HÈ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 05/8/2022, Phòng GD&ĐT huyện Bát Xát tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè cho các đồng chí là CBQL, GV, NV các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn toàn huyện.

Nội dung bồi dưỡng chính trị tập trung vào các chuyên đề: Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Chuyển đổi số trong giáo dục; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thùi địch trong tình hình mới.

Nội dung bồi dưỡng chuyên môn tập trung vào các chuyên đề: Tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục đảm bảo nội dung và phù hợp với đối tượng; chuyển đổi số trong giảng dạy; giáo dục STEM; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV thực hiện chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 3, 7; Xây dựng kế hoạch bài học, kế hoạch giáo dục môn học, đánh giá học sinh.

Kết thúc thời gian bồi dưỡng các đồng chí CBQL, GV, NV sẽ làm bài kiểm tra đánh giá, nghiệm thu kết quả quá trình học tập, bồi dưỡng.

 

 

 

 

 


Tác giả: Quản trị TH Bản Vược
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết